• 1830004

  1830004 Phoenix(菲尼克斯)

  接线端子

  价格:
  $ 7.166 $ 7.166 $ 7.166 $ 7.166 $ 7.166 $ ******
  服务即将开通,请期待!
  50 10K 10K 10K 10K more

  库存:0 PCS

  Conn Wire to Board HDR 14 POS 3.81mm Solder RA Thru-Hole

  供应商报价 3 3 规格参数

 • SA183000

  SA183000 On Shore Technology Inc

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:792 PCS

  CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD

  供应商报价 1 1 规格参数

 • SA183000

  SA183000 ON Semiconductor(安美森)

  价格:
  $ 0.88 $ 0.772 $ 0.666 $ 0.484 $ 0.424 $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1k 5k more

  库存:4.6k PCS

  CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD

  供应商报价 2 1 规格参数

 • SA183000

  SA183000 On-Shore Technology

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:447 PCS

  SA183000

  供应商报价 1 0 规格参数

 • 183000.1

  183000.1 SIBA

  价格:
  $ 3.563 $ 3.563 $ 3.563 $ 3.563 $ 3.563 $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:0 PCS

  Fuse: fuse; quick blow; ceramic; 1A; 500VAC; 8x40mm

  供应商报价 1 1 规格参数

 • IW1830-00

  IW1830-00 Dialog

  DC/DC转换器

  价格:
  $ 1.299 $ 1.148 $ 0.907 $ 0.556 $ 0.518 $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1k 2.5k more

  库存:925 PCS

  Current Mode PWM Controller 12V 7-Pin PDIP Tube/Box 12V 7-Pin PDIP Tube/Box

  供应商报价 2 1 规格参数

 • FC18300-0

  FC18300-0 Amphenol(安费诺)

  价格:
  $ 1.571 $ 1.571 $ 1.571 $ 1.571 $ 1.571 $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:272 PCS

  Ribbon cable with IDC connectors; 18x28AWG; Cable ph: 1.27mm

  供应商报价 2 1 规格参数

 • SCM183000

  SCM183000 Amphenol(安费诺)

  价格:
  $ 6.202 $ 6.202 $ 6.202 $ 6.202 $ 6.202 $ ******
  服务即将开通,请期待!
  100 10.5K 10.5K 10.5K 10.5K more

  库存:0 PCS

  CONN TERM BLK 18POS 5.08MM ANGLE

  供应商报价 1 1 规格参数

 • SCM183000L

  SCM183000L Amphenol(安费诺)

  价格:
  $ 6.202 $ 6.202 $ 6.202 $ 6.202 $ 6.202 $ ******
  服务即将开通,请期待!
  100 10.5K 10.5K 10.5K 10.5K more

  库存:0 PCS

  CONN TERM BLK 18POS 5.08MM ANGLE

  供应商报价 1 1 规格参数

 • R161A183000

  R161A183000 Radiall

  射频同轴连接器(未分类)

  价格:
  $ 6.37 $ 6.01 $ 5.71 $ 5.4 $ 5.066 $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 25 50 100 more

  库存:2.2k PCS

  RADIALL  R161A183000  射频/同轴连接器, N型 公, 直角型, 50Ω, 压接

  供应商报价 4 3 规格参数

 • R113A183000

  R113A183000 Radiall

  射频/同轴

  价格:
  $ 1.685 $ 1.418 $ 1.226 $ 1.078 $ 1.017 $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1k 1.2k 2.2k 5k 10k more

  库存:0 PCS

  Rf Coaxial Cable Mount Connector

  供应商报价 2 0 规格参数

 • 183000050200

  183000050200 Rose+Krieger

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:0 PCS

  GPZ 型(带锯齿,15° 间隔) 相同尺寸的两根圆管的 90° 到 270° 增量定位 尺寸 (mm) ---   | GPZ 25 | GPZ 30 | GPZ 40 A | 25.1 | 30.1 | 40.15 B | 25.1 | 30.1 | 40.15 C | 45 | 45 | 60 D | 40 | 40 | 56 E | 40 | 40 | 56 H | 73 | 73 | 100 L | 146 | 146 | 200 M | 73 | 73 | 100 R | M8x40 | M8x40 | M10x50 S | M8x35 | M8x35 | M10x50 ### Joint Clamps

  供应商报价 1 1 规格参数

 • 183000040200

  183000040200 Rose+Krieger

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:0 PCS

  GWZ 型(带锯齿,15° 间隔) 相同尺寸的两根圆管的 0° 到 180° 增量定位 尺寸 (mm) ---   | GWZ 25 | GWZ 30 | GWZ 40 |   | GWZ 25 | GWZ 30 | GWZ 40 A | 25.1 | 30.1 | 40.15 | K | 136 | 136 | 188 B | 25.1 | 30.1 | 40.15 | L | 146 | 146 | 200 C | 45 | 45 | 60 | M | 73 | 73 | 100 D | 40 | 40 | 56 | P | 33 | 33 | 48 E | 40 | 40 | 56 | R | M8x40 | M8x40 | M10x50 G | 40 | 40 | 56 | S | M8x35 | M8x35 | M10x50 H | 43 | 43 | 60 | T | M8x35 | M8x35 | M10x50 ### Joint Clamps

  供应商报价 1 1 规格参数

 • 183000020200

  183000020200 Rose+Krieger

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:0 PCS

  GF 型(不带锯齿) 180° 圆管增量定位,墙壁或地板固定 尺寸 (mm) ---   | GF 30 | GF 40 | GF 50 A | 30.1 | 40.15 | 50.2 B | 6.5 | 8.5 | 8.5 C | 45 | 60 | 70 D | 56 | 56 | 66 E | 40 | 56 | 66 G | 75 | 100 | 125 H | 32.5 | 44 | 52 K | 57 | 76 | 98 L | 105.5 | 144 | 167 M | 73 | 100 | 115 N | 7 | 10 | 12 O | 100 | 100 | 125 S | M8x35 | M10x50 | M10x60 T | M8x35 | M10x50 | M10x60 ### Joint Clamps

  供应商报价 1 1 规格参数

 • 183000000200

  183000000200 Rose+Krieger

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:0 PCS

  GP 型(不带锯齿) 相同尺寸的两根圆管的 90° 到 270° 无限定位 尺寸 (mm) ---   | GP 25 | GP 30 | GP 40 | GP 50 A | 25.1 | 30.1 | 40.15 | 50.2 B | 25.1 | 30.1 | 40.15 | 50.2 C | 45 | 45 | 60 | 70 D | 40 | 40 | 56 | 66 E | 40 | 40 | 56 | 66 H | 73 | 73 | 100 | 115 L | 146 | 146 | 200 | 230 M | 73 | 73 | 100 | 115 P | 33 | 33 | 48 | 58 S | M8x35 | M8x35 | M10x50 | M10x60 T | M8x35 | M8x35 | M10x50 | M10x60 ### Joint Clamps

  供应商报价 1 1 规格参数

 • 183000070200

  183000070200 Rose+Krieger

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:0 PCS

  GFZ 型(带锯齿,15° 间隔) 180° 圆管增量定位,墙壁或地板固定 重量 368 g 尺寸 (mm) ---   | GFZ 30 |   | GFZ 30 A | 30.1 | K | 57 B | 6.5 | L | 105.5 C | 45 | M | 73 D | 40 | N | 7 E | 40 | O | 75 G | 75 | S | M8x35 H | 32.5 | T | M8x40 ### Joint Clamps

  供应商报价 1 1 规格参数

 • 183000010200

  183000010200 Rose+Krieger

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:0 PCS

  GW 型(不带锯齿) 相同尺寸的两根圆管的 0° 到 180° 无限定位 尺寸 (mm) ---   | GW25 | GW 30 | GW 40 | GW 50 A | 25.1 | 30.1 | 40.15 | 50.2 B | 25.1 | 30.1 | 40.15 | 50.2 C | 45 | 45 | 60 | 70 D | 40 | 40 | 56 | 66 E | 40 | 40 | 56 | 66 G | 40 | 40 | 56 | 66 H | 43 | 43 | 60 | 70 K | 136 | 136 | 188 | 218 L | 146 | 146 | 200 | 230 M | 73 | 73 | 100 | 115 P | 33 | 33 | 48 | 58 S | M8x35 | M8x35 | M10x50 | M10x60 T | M8x35 | M8x35 | M10x50 | M10x60 ### Joint Clamps

  供应商报价 1 1 规格参数

 • 183000010200

  183000010200 ROSE

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:0 PCS

  GW 型(不带锯齿) 相同尺寸的两根圆管的 0° 到 180° 无限定位 尺寸 (mm) ---   | GW25 | GW 30 | GW 40 | GW 50 A | 25.1 | 30.1 | 40.15 | 50.2 B | 25.1 | 30.1 | 40.15 | 50.2 C | 45 | 45 | 60 | 70 D | 40 | 40 | 56 | 66 E | 40 | 40 | 56 | 66 G | 40 | 40 | 56 | 66 H | 43 | 43 | 60 | 70 K | 136 | 136 | 188 | 218 L | 146 | 146 | 200 | 230 M | 73 | 73 | 100 | 115 P | 33 | 33 | 48 | 58 S | M8x35 | M8x35 | M10x50 | M10x60 T | M8x35 | M8x35 | M10x50 | M10x60 ### Joint Clamps

  供应商报价 1 2 规格参数

 • 183000070200

  183000070200 ROSE

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:0 PCS

  GFZ 型(带锯齿,15° 间隔) 180° 圆管增量定位,墙壁或地板固定 重量 368 g 尺寸 (mm) ---   | GFZ 30 |   | GFZ 30 A | 30.1 | K | 57 B | 6.5 | L | 105.5 C | 45 | M | 73 D | 40 | N | 7 E | 40 | O | 75 G | 75 | S | M8x35 H | 32.5 | T | M8x40 ### Joint Clamps

  供应商报价 1 2 规格参数

 • 183000040200

  183000040200 ROSE

  价格:
  $ - $ - $ - $ - $ - $ ******
  服务即将开通,请期待!
  1 10 100 1K 10K more

  库存:0 PCS

  GWZ 型(带锯齿,15° 间隔) 相同尺寸的两根圆管的 0° 到 180° 增量定位 Joint Clamps

  供应商报价 1 2 规格参数

关注

关注采芯网

回复型号,查元件信息